Ga naar de inhoud

Lellens - 20 woningen opgeleverd

Lellens heeft iets te vieren, want in samenwerking met het Bedrijfsbureau BI en de eigenaren aan de Borgweg, Hemerterweg, Lellenstermaar en Woldijk, heeft Rottinghuis maar liefst 20 prachtige woningen versterkt in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Met elkaar is er een geweldige prestatie geleverd!

Het avontuur begon in juni 2020, toen het Bedrijfsbureau BI de eerste kennismakingsgesprekken aanging. Gedreven door een gedeelde visie en passie hebben we de handen ineengeslagen en zijn we aan de slag gegaan. Begin 2023 is laatste woning in Lellens opgeleverd. Wat een mijlpaal!

Door Lellens, voor Lellens

Om deze versterkingen te realiseren, was het nodig dat de bewoners tijdelijk werden gehuisvest in comfortabele woningen. We hebben ervoor gezorgd dat deze tijdelijke huizen allemaal binnen Lellens werden geplaatst, zodat de gemeenschap bij elkaar kon blijven en de banden versterkt werden. Daarnaast heeft Rottinghuis een centrale bouwplaats gecreëerd, zodat we overlast tot een minimum konden beperken. Samen hebben we ervoor gezorgd dat het hele proces succesvol is verlopen. Het resultaat… veiligere en versterkte woningen.

Bedrijfsbureau BI wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit succesverhaal. De eigenaren, de Nationaal Coördinator Groningen en natuurlijk het toegewijde team van Rottinghuis. Samen hebben we laten zien wat mogelijk is wanneer we onze krachten bundelen.

Wil je meer weten over onze reis om het versterken te versnellen ? Blijf op de hoogte van onze werkwijze en ervaringen.


Wij zijn inderdaad erg blij met ons versterkte huis en daarnaast zijn we erg tevreden met hoe het allemaal gegaan is.

Een veilige woning is goed genoeg. Meer hebben wij niet verwacht van deze versterkingsopgave.